YASAL UYARI

Bu internet sitesi www.urunfotografim.com’a (“Ürün Fotoğrafım”) ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve site içeriği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat koruması altındadır. Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır. Ürün Fotoğrafım internet sayfalarına erişmekle aşağıdaki koşulları kabul etmiş olmaktasınız:

1. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir.

2. Burada mevcut olan bilgiler, kod ve yazılım da dahil olmak üzere Ürün Fotoğrafım’ın önceden yazılı izin alınmadan; kısmen ya da tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari ve başkaca hiçbir amaçla kullanılamaz, başka bilgisayarlara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez. Ancak telif hakları ve diğer mülkiyet hakları olduğu gibi bırakılmak ve bu husus açıkça belirtilmek koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan amaçlar için siteden malzeme indirilebilir. Bilgiler, yayımlandığı zaman itibariyle geçerlidir. Ancak tüm bilgiler gereken durumlarda gözden geçirilip, revize edilebilir. Ürün Fotoğrafım; bu sitede yer alan bilgilerin revizyonu ve/veya siteden çıkarılması ile ilgili olarak, önceden haber vermeksizin tüm yetkileri tek yanlı olarak kullanım yetkisini haizdir.

3. Ürün Fotoğrafım, www.urunfotografim.com sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğabilecek zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

4. Ürün Fotoğrafım, her ne kadar internet sayfasında yer alan yayınları güvenilir saydığı kaynaklara dayandırmakta ise de tüm bilgilerin kesin ve net olarak doğruluğunu garanti etmez. Bu sebeple kullanıcıların; bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk siteyi ziyaret eden kullanıcıya aittir.

5. Ürün Fotoğrafım; www.urunfotografim.com web sitesine veya bu site üzerinden bağlantı yapılmak suretiyle ulaşılan herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz. Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar kullanıcının www.urunfotografim.com web sitesinden çıkmasına yol açacaktır. Bağlantılı web siteler Ürün Fotoğrafım’ın kontrolü altında değildir. Ürün Fotoğrafım bağlantılı web sitelerinin içeriğinden ya da bu sitelerdeki bağlantılardan sorumlu değildir. Ürün Fotoğrafım bu bağlantıları yalnızca bir kolaylık olarak sağlamaktadır.

6. Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmemesi, revizyonda gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü Ürün Fotoğrafım’a hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez.

7. Sitede yer alan bilgiler, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca “icap” olarak kabul edilemez olup, Ürün Fotoğrafım’ı bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır.

8. Ürün Fotoğrafım markaları ile www.urunfotografim.com adresli web sitesinde yer alan ürünlere ilişkin marka ve görseller tescilli olup, tescilli unsurların kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılması halinde Ürün Fotoğrafım tüm yasal ve müracaat hakları ayrıca saklı olacaktır.

9. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.