MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI (“ÜRÜN FOTOĞRAFIM”)

Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Evleri A (Kule) Blok No: 23/A İç Kapı No: 150 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim 2990205859 vergi kimlik numaralı ÖZGE DİNÇER Bundan sonra ‘‘Ürün Fotoğrafım’’ olarak anılacaktır.

ALICI (“KULLANICI”)

İş bu mesafeli satış sözleşmesini onaylayarak www.urunfotografim.com internet sitesi üzerinden hizmet satın alan gerçek kişidir. Bundan sonra ‘‘Kullanıcı’’ olarak anılacaktır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili sair mevzuat mucibinde hazırlanmıştır. Taraflar 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşmenin konusu Kullanıcı tarafından ödenecek ücret karşılığında www.urunfotografim.com internet sitesinden (Bundan sonra ‘‘Site’’ olarak anılacaktır.) hizmet ve/veya mal satın alımıdır.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Sözleşme konusu mal/hizmetin temel nitelikleri ve fiyatı urunfotografim.com web sitesinde belirtilen şekildedir. Ürün Fotoğrafım, mal/hizmetin niteliklerinde ve/veya fiyatında Site’de yayınlamak koşuluyla dilediği zaman değişiklik yapma hakkını haizdir. Değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren Kullanıcı açısından bağlayıcı olacaktır.

Teslim Şartları:

Kullanıcı, Ürün Fotoğrafım’ın merkezine kendi ürün veya numunelerini kargo, kurye gibi yöntemlerle ve ücreti kendisine ait olması koşuluyla gönderebilir. Kargo ücreti Kullanıcı’ya ait olmakla birlikte, taşıma esnasında ürünlerde meydana gelebilecek zarar, ziyan ve hasarlar dahil olmak üzere herhangi bir ihtilafta, Ürün Fotoğrafım sorumluluk kabul etmemektedir.

Malın/Hizmetin Fiyatı:

Mal/hizmetin satış fiyatı; Site’de yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve Kullanıcı’ya Mal/hizmet ile birlikte ve/veya e-fatura ve/veya e-mail yoluyla gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Ürün Fotoğrafım tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

Ürün Fotoğrafım’dan hizmet satın alımı için mevcut tek yöntem www.urunfotografim.com web adresi üzerinden üyelik oluşturup, sipariş vermektir. Kullanıcı sipariş satın alma ve ödeme yöntemini kendisine Ürün Fotoğrafım’ın sunduğu yöntemler arasından belirler.

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması ile yürürlüğe girecek olup site üzerinden bedelini ödemek suretiyle satın almış olduğu malın/hizmetin Kullanıcı’ya teslim edilmesiyle sona erer. Görsel içerik, Kullanıcı’ya Ürün Fotoğrafım çözüm ortağı olarak belirlediği bir portfolyo sitesi üzerinden veya e-posta yolu ile teslim edilir. Kullanıcı, görsellerinin temini amacıyla ulaştırmış olduğu ürün veya numuneyi aynı gönderi biçimi ya da uygun bulduğu başka bir yöntem ile ödemesi kendisine ait olacak şekilde geri teslim alacaktır. Teslimatlar, sipariş işlemi sırasında Kullanıcı tarafından teslimat adresi olarak belirtilmiş olan adrese yapılacaktır.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Ürün Fotoğrafım web sitesi üzerinden gerçekleştirilen mal/hizmet alım işlemi nedeniyle gönderilecek ve geri teslim alınacak olan ürün ya da numunenin masrafları Kullanıcı’ya aittir. Şu kadar ki www.urunfotografim.com adresi üzerinden hizmet satın alan Kullanıcı, Ürün Fotoğrafım’ın tasarımına ve yer alan sözleşmelere aykırı şekilde ürün veya numunesinin gönderi ücretini ödemeyi reddetmiş ise Ürün Fotoğrafım, gönderilen ürüne hiçbir işlem yapmadan, ürün veya numuneyi aynı yöntemle Kullanıcı’sına iade hakkına sahiptir.

Kullanıcı’nın, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti ürün veya numunenin kargo şirketinden teslim alınması halinde sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Ürün Fotoğrafım merkezinden karşı ödemeli olarak çıkış yapmış olan ürün veya numunenin Kullanıcı’ya teslimatı sırasında talep edilecek ücret veya yaşanan herhangi bir ihtilaf, kargo şirketi ile Kullanıcı arasındadır. Ürün Fotoğrafım, Kullanıcı tarafından gönderi ücreti ödenen ürün veya numuneyi teslim alır ve iş sonunda karşı ödemeli olarak Kullanıcı’ya aynı yöntemle geri gönderiyi sağlar.

Ürün Fotoğrafım, Kullanıcı tarafından görsellerinin oluşturulması amacıyla gönderilen ürün veya numuneyi, en geç 14 iş günü içerisinde göndericiye aynı gönderi yöntemi ile geri gönderir. Kargo aşamasında yaşanacak olumsuzluk ve gecikmelerden Ürün Fotoğrafım sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, www.urunfotografim.com adresi üzerinden satın aldığı hizmeti iki sene içerisinde dilediği zaman kullanabilir ve gerçekleştirilen sipariş ile ilgili gönderiyi Ürün Fotoğrafım merkezini bilgilendirmek koşuluyla iki sene içerisinde ulaştırmakla mükelleftir.

Ürün Fotoğrafım, Kullanıcı’nın ürün ya da numuneleri kendilerine ulaşmasıyla birlikte satın alınan hizmet paketi doğrultusunda ürünlerin görsellerinin oluşturulmasından sorumludur. Görsel içerik oluşturulduktan sonra ürünlerin aynı şekilde paketlenerek kargoya karşı ödemeli olarak teslim edilmesi ile birlikte Ürün Fotoğrafım’ın ürün ve gönderi üzerindeki sorumluluğu Kullanıcı’ya geçmiş olur.

Kullanıcı, gönderiyi kendi yöntemleriyle Ürün Fotoğrafım’a ulaştırmakta veya geri teslim almakta özgürdür. Elden teslimat durumlarında gönderiyi teslim eden şahıs, teslim tesellüm belgesi imzalamak zorundadır. Teslimat belgesi imzalanmadığı takdirde Ürün Fotoğrafım gönderi teslimatı gerçekleştirmeyecektir.

Ürün geri gönderimlerinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürün Fotoğrafım; sözleşme konusu mal/hizmeti, Kullanıcı tarafından siparişin verilmesi ve bedelinin ödenmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde teslime hazır hale getirir. Bu süre satın alınan paket ve Ürün Fotoğrafım’ın yoğunluğuna bağlı olarak daha kısa sürebilir.

Yüksek değerde, paha biçilemez nitelikte görülen ürünlerin kargo veya diğer bir yöntemle Ürün Fotoğrafım merkezine gönderilmesi hususunda gerçekleşecek herhangi bir olumsuzlukta sorumluluk tümüyle Kullanıcı’ya aittir. Bu tarz ürünlerin görselleştirilmesi için Kullanıcı ‘’Biz Gelelim’’ hizmetinden faydalanarak yerinde hizmet talep edebilir. Kullanıcı kendi ürünlerini kargo veya elden teslimat gerçekleştirmeden önce sigortalatma hizmetlerinden kendi inisiyatifiyle faydalanabilir.

MADDE 6 – KULLANICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Kullanıcı, Ürün Fotoğrafım’ın web sitesinde satışa sunulan malın/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo yöntemlerine ilişkin olarak Ürün Fotoğrafım tarafından kullanıcıların bilgisine sunulan ön bilgilendirme metnini okuduğunu, bunlarla alakalı bilgi sahibi olduğunu ve onayladığını kabul ve beyan eder.

Tüketici sıfatına sahip Kullanıcı, şikayet ve taleplerini Site’de ve işbu Sözleşme’de yer alan iletişim adreslerine iletebilir. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme Formunu onaylanması; mesafeli sözleşmelerin akdedilmeden evvel Ürün Fotoğrafım tarafından Kullanıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal/hizmete ait temel özellikler, mal/hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğinin beyan edildiği anlamına gelir.

Mal/hizmet alımını gerçekleştiren Kullanıcı, ürünlerini/numunelerini iade almak istemeyebilir ya da Ürün Fotoğrafım depolarında kalmasını, Ürün Fotoğrafım’ın anlaşmalı olduğu bir hayır kurumuna bağışlanmasını veyahut imhasını talep edebilir. Ürün Fotoğrafım kendisinde kalan ve Kullanıcı tarafından akıbeti belirtilmemiş ürün ve numuneleri anlaşmalı olduğu hayır kurumuna bağışlamak ya da imha etmekte özgürdür. Bağışlanan ürünlerle ilgili olarak Ürün Fotoğrafım web sitesinde teşvik amaçlı güncellemeler yer alacaktır.

MADDE 7 – ÜRÜN FOTOĞRAFIM’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Ürün Fotoğrafım, görsel hizmet satın alınması ve ürün veya numunenin Ürün Fotoğrafım merkezine ulaştırılmasının ardından hizmeti sağlamak ile yükümlüdür. Görseller, sipariş verilme esnasında Kullanıcı tarafından yazılı ve örnekleri gönderilerek beyan edildiği şekliyle üretilir, düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Kullanıcı onayına sunulur. Kullanıcı tarafından onaylanan ürün görselleri revize edilemez. Kullanıcı, kendi isteğini beyan etmediği takdirde ise Ürün Fotoğrafım baş fotoğrafçısı tarafından karar verilen en uygun şekliyle ürünlerin fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirilir. Çekimleri tamamlanan numune veya ürünler, hizmet talep eden Kullanıcı’ya bedeli Kullanıcı tarafından karşılanmak üzere aynı teslimat yöntemiyle geri gönderilir.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Kullanıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı mal/hizmete ilişkin satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade talep edebilir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Ürün Fotoğrafım web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15 uyarınca Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 10 – GENEL HÜKÜMLER

Ürün ve numunelerin girdi ve çıktıları Ürün Fotoğrafım tarafından tutulmaktadır. Ürünlerin Kullanıcı tarafından doğru paketlenmemesi sebebiyle ya da gönderi türü kaynaklı doğabilecek hasar veya kayıplardan Ürün Fotoğrafım sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı, satın alım gerçekleştirildikten sonra 3 gün içerisinde hiçbir işlem sağlamamış ve urunfotografim.com ile iletişime geçmemiş ise Ürün Fotoğrafım satın alımı daha sonra kullanılmak üzere satın alınan bir hizmet olarak değerlendirecek ve yine Kullanıcı’dan gelecek talimatları bekleyecektir. Kullanıcı tarafından parası ödenen ancak 2 sene içerisinde hiçbir talep, ürün veya numunenin urunfotografim.com merkezine ulaştırılmadığı durumlarda ise 2 yıllık süre dolduğu takdirde Kullanıcı’nın bakiyesi sıfırlanacak ve verilen sipariş yok hükmünde olacaktır.

Ürün Fotoğrafım, Kullanıcı tarafından personel ve çalışma psikolojisini kötü yönde etkileyecek herhangi bir olumsuzlukta veya uyuşmazlıkta; para iadesini gerçekleştirerek Kullanıcı ile yapılan Sözleşme’yi feshetme ve çalışmama haklarını saklı tutar. Bu durumda Kullanıcı tarafından görsellerinin çekilmesi amacıyla ulaştırılan ürün ya da numune, aynı gönderi yöntemi ile iade edilir. Henüz Kullanıcı tarafından gönderim gerçekleşmemiş ise ürün ve/veya numunenin gönderilmemesi Kullanıcı’ya iletilir. Ürün veya numune henüz ulaştırılma aşamasında ise Ürün Fotoğrafım merkezine varışı ile geri gönderimi gerçekleştirilir.

MADDE 11 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Kullanıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Kullanıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Kullanıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Kullanıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Ürün Fotoğrafım’ın uğradığı zarar ve kayıplardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Ürün Fotoğrafım’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Türk Hukuku’na göre yorumlanacaktır. Taraflar, hizmet şartlarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaf veya taleplerle ilgili olarak, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasır yargı yetkisini kabul ederler.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle ve onaylandığı tarihte akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir .


ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ÜRÜN FOTOĞRAFIM’ın, KULLANICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2. SATICI’YA (“ÜRÜN FOTOĞRAFIM”) İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari unvan : Özge Dinçer
Adres : Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Evleri A (Kule) Blok No: 23 A İç Kapı No: 150 Üsküdar/ ISTANBUL
Telefon No : +90(530)0409678
E-posta adresi : info@urunfotografim.com
Ürün gönderi adresi : Caferağa Mahallesi Ağabey Sk No:1/3 Kadıköy – ISTANBUL
Müşteri Hizmetleri : Talep, öneri ve şikayetler yukarıda belirtilen e-posta adresine yazılı olarak iletilir.

3. KULLANICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

İşbu ön bilgilendirme formunu teyit eden üye.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Açıklama :
Adet :
Birim Fiyat :
KDV Tutarı :
Toplam Tutar :
Kargo :
Son Toplam :
Ürün/hizmet’e ilişkin detaylı bilgiler ayrıca www.urunfotografim.com internet sitesinde bulunmaktadır.

5. ÖDEME, TESLİMAT VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamı ve sipariş toplamının kaç taksitte ödenebileceği bilgisi bulunmaktadır.

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil Türk lirası tutarı ve varsa sevkiyat/teslimat masrafları gibi ek bedeller KULLANICI tarafından onaylandıktan sonra, kredi kartı ödemelerinde IYZICO ÖDEME SİSTEMİ üzerinden işleme alınır.

Ürün Fotoğrafım’da internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen KULLANICI’ya havale ile sipariş imkanı sunulmuştur. Havale ile ödemede KULLANICI Ürün Fotoğraf’ım Ziraat Bankası hesabına havale yapabilir. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler KULLANICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-posta yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havale/EFT işleminin ardından Sözleşme bedelinin ÜRÜN FOTOĞRAFIM hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün görsellerinin sağlanamayacağı anlaşılması ve/veya müşterinin taleplerinin karşılanamayacağı durumunda ÜRÜN FOTOĞRAFIM, KULLANICI’yı açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onayını alması durumunda KULLANICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir hizmet sunabilir ya da KULLANICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu ürünün teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde KULLANICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on dört gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda KULLANICI’nın ÜRÜN FOTOĞRAFIM’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Kargo şirketinden kaynaklı olarak, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde veya mücbir sebep hallerinde belirtilen gün veya sürede sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı hizmet sağlanmasının gecikmesi dolayısıyla ya da diğer hususlarda KULLANICI, ÜRÜN FOTOĞRAFIM’a herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

Ürün iade süreçlerinde, KULLANICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya KULLANICI’nın yerinde olmamasından gönderi ve iade esnasındaki kargo bedellerinden ÜRÜN FOTOĞRAFIM sorumlu değildir.

ÜRÜN FOTOĞRAFIM, edimin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünün KULLANICI tarafından Ürün Fotoğrafım merkezlerine ulaştırılmasından itibaren 14 iş günü içerisinde geri teslim sağlar. Ürünün sevkiyat/teslimat masrafları KULLANICI’ya aittir. Herhangi bir nedenle KULLANICI tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilirse, ÜRÜN FOTOĞRAFIM ürünü teslim yükümlülüğü de dahil olmak üzere KULLANICI’ya karşı üstlenmiş olduğu tüm yükümlülüklerden kurtulmuş kabul edilir.

KULLANICI’nın ödeme, teslimat ve sözleşmenin ifası aşamalarında karşılaşabileceği sorunlarla ilgili Müşteri Hizmetleri’miz Pazartesi-Cuma günleri arasında ve 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

6. CAYMA HAKKI VE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Kullanıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade talep edebilir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15 uyarınca:

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kullanıcıların şikayet ve itirazları: Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya siparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri Ürün Fotoğrafım web sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla Ürün Fotoğrafım’a iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

İşbu sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Türk Hukuku’na göre yorumlanacaktır. Taraflar, hizmet şartlarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaf veya taleplerle ilgili olarak, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasır yargı yetkisini kabul ederler.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen bilgilendirmeleri okuduğumu, anladığımı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayarak yukarıda bilgileri belirtilen bedeli ödeme yükümlülüğü altına gireceğimin bilincinde olduğumu kabul ve teyit ederim.