ÜRÜN FOTOĞRAFIM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

01. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve eki (Ek-1 Gizlilik Sözleşmesi) “Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Evleri A (Kule) Blok No: 23/A İç Kapı No: 150 Üsküdar/İSTANBUL ” adresinde mukim “Özge Dinçer’’ (“Ürün Fotoğrafım”) ile “www.urunfotografim.com” web sitesinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

02. KONU VE KAPSAM

a. Bu web site aracılığıyla sipariş vererek, size fotoğrafçılık hizmetleri ve görüntüler oluşturmak ve teslim etmek için Ürüm Fotoğrafım’ı görevlendirmeyi ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne (“Hizmet Kullanım Şartları”) ve Ek-1 Gizlilik Sözleşmesi’ne bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Hizmet Kullanım Şartları altında, Ürün Fotoğrafım tarafından sunulan hizmetler; ürün tanıtımlarında kullanmak amacıyla hazırlanacak çeşitli fotoğrafçılık ve video hizmetlerini, görsel üretim ve rötuşları kapsar. Bu hizmet ve görseller; ister fotografik manyetik, optik veya herhangi başka bir ortamda çekilmiş veya depolanmış olsun; Ürün Fotoğrafım tarafından sağlanan tüm görüntülenebilir icraları kapsayacaktır.

b. Ürün Fotoğrafım; tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü, yapacağı değişiklikleri www.urunfotografim.com adlı web sitesine koymak kaydıyla dilediği zaman güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sizi etkileyebilecek güncelleme ve değişiklikleri gözden kaçırmamanız için zaman zaman Hizmet Kullanım Şartları’nı kontrol etmeniz önerilir.

c. “Objektif Çekim Kriterleri”; kameranın konumu, ürünün konumu, çekim başına öge sayısı, çekim mesafesi, ürünün rotasyonu ve kamera yüksekliği hususlarını kapsar.

A. Görsellerin sipariş edilmesi

a. Fotoğraf ve Görüntü hizmeti için verilen siparişlerde, ödemenin tamamı sipariş verildiği anda muaccel olur ve ödeme http://www.urunfotografim.com web sitesinde belirtilen ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirilmelidir.

b. İstenilen sipariş tipinin teknik farklılıkları, görsellerin sağlanması amacıyla tarafımıza ulaştırılan ürün ya da numunenin miktarı, büyüklüğü, çekim tekniği sipariş fiyatını belirler.

c. Siparişlerde dönemsel olarak indirim kuponu var ise Ürün Fotoğrafım tarafından sadece seçkin ve devamlı Kullanıcılarına ulaştırılmak koşuluyla %10 – %20 – %35 şeklinde indirim kuponları iletilebilir, farklı satın alma ve hizmet sitelerinde reklam kullanımı amacıyla dağıtılabilir ve Kullanıcı tarafından temin edilebilir. Bu gibi kampanya amacı içeren durumlarda Kullanıcı satın aldığı hizmet tutarı diğer üye Kullanıcılar ile farklılıklar gösterebilir. Bu kuponlar sadece Ürün Fotoğrafım tarafından oluşturulan ve onaylanan indirim kuponları için geçerli olacaktır.

B. Sipariş Edilenden Daha Fazla Ürün Gönderilmesi

d. Ürün Fotoğrafım’a sipariş edilenden daha fazla sayıda görsel içerik oluşturulması için ürün gelmesi durumunda, Ürün Fotoğrafım aşağıdaki seçimlik haklarından birini kullanabilir:

I. Eline ulaşan tüm ürünlerin görsel içeriğini oluşturur, Kullanıcı ile iletişime geçerek bu tutarsızlık hakkında bilgi verir ve ek ücret talep eder, veya

II. Ürün Fotoğrafım; Kullanıcı’dan hangi ürünlerin görsel içeriğinin oluşturulacağı ve hangi ürünlerin oluşturulmayacağı hususunda talimat gelene dek ve toplam görsel sayısı sipariş edilen ürün sayısını geçmeyecek duruma gelene dek, siparişi “beklemeye” alır.

III. Şayet Ürün Fotoğrafım tüm ürünlerin görsellerinin oluşturulması opsiyonunu seçerse, Kullanıcı bu karara ilişkin bilgilendirilir ve Ürün Fotoğrafım’a ek görsellere ilişkin bakiye borç ödenene dek Kullanıcı’ya tüm görselleri filigranlı olarak iletir.

03. GERİ ÖDEME POLİTİKASI

Ürün Fotoğrafım’ın Geri Ödeme Politikası uyarınca;

e. Kullanıcı, Ürün Fotoğrafım’ a talep ettiği ürün sayısıyla, kompozisyon, içerik ve teknik unsurlar üzerinden fiyatlandırılır. Ürün Fotoğrafım Kullanıcıya gönderdiği ürün veya numune adeti ve siparişte belirtilen rakamlar kadar görsel iletmekle mükelleftir. Bu adetlerin ötesinde fazladan çekim talebi ekstra ödemeye eksik çekim talebi ise eksik olan çekim ücreti kadar iade edilebilir. İade 14 (on dört) gün içinde talep edilmesi halinde gerçekleştirilir. (bknz. Mesafeli Satış Sözleşmesi – Madde 8)

f. Tüm geri ödemeler, orijinal ödemeyle aynı şekilde gerçekleştirilir ve ilgili üçüncü kişi finans kuruluşunun işlem sürelerine ve/veya ücretlerine tabidir.

g. 14 günden sonra talep edilen iade işlemi gerçekleştirilemez ancak gelecekteki siparişler için Kullanıcı hesabında kredi olarak belirtilebilir.

h. Sipariş işleme alındıktan sonra Ürün Fotoğrafım hazırlıklarına başlamaktadır. Ürün Fotoğrafım’a ürününüz veya numuneniz iletildikten hemen sonra çekim hazırlıklarına başlanır. Çekim süresi içerisinde iade talep edildiği takdirde, Ürün Fotoğrafım o süre içerisinde çekmiş olduğu ürün adeti kadar para kesintisi yapacak ve kendi zararını karşılamak durumunda kalacaktır. Bu süre zarfında Ürün Fotoğrafım tarafından çekim aşamasında kullanılan malzeme, zaruri harcamalar, iadeden düşülür. İade istenilen süre sonrasına dek gerçekleştirilen çekim dosyalarını Kullanıcıya iletmek veya iletmemekte Ürün Fotoğrafım serbesttir. İade istenilen veya yarıda kalan, tamamlanamayan çekimler, Kullanıcıya son hali ile iletilmeyebilir.

I. Örneğin, 50 fotoğraftan oluşan 2000tl tutarında bir sipariş verilir ve indirim kuponu ile %20 iskonto uygulanmışsa 1600TL ödeme alınır. İskontolu çekimden iade talep edildiği takdirde iade iskontolu fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Sipariş tekrar edildiği takdirde ise kupon geçersiz kılınacak ve standart fiyatlardan işlem yapılacaktır. Bu durumda 50 fotoğraf için fotoğraf başına 40Tl ücret talep edilir ve Kullanıcı indirim hakkını kaybeder.

Tüm geri ödemeler kesindir ve yalnızca siparişin sonunda yapılacaktır.

04. GÖRSEL ONAYLAMA / RET POLİTİKASI

a. Görsel çekimlerinin sonunda tüm görseller Kullanıcı’ya iletildikten sonra, Ürün Fotoğrafım tarafından gönderilmiş olan ve çekimin tamamlandığını belirten e-postaya (“Onay E-postaları”) yanıt verilerek Kullanıcı’ya görselleri onaylama veya reddetme fırsatı verilecektir.

b. “Onay E-posta Talepleri” 24 saat içerisinde herhangi bir nedenden dolayı cevaplanmazsa, bu görseller otomatik olarak onaylanmış kabul edilir.

c. Bir görsel Kullanıcı tarafından onaylandıysa, daha sonra geri ödeme yapılamaz veya ücretsiz yenilemelere, rötuş veya değişikliklere, revizyona izin verilmez.

d. Kullanıcı’nın bir görseli onaylamaması durumunda aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekir:

I. Onaylamama (ret) hali, objektif ret sebepleri belirtilmek suretiyle Ürün Fotoğrafım’a yazılı olarak açıklanmalıdır.

II. Kullanıcı, çekimin nasıl yapılmasını istediğine dair yönlendirmeleri doğru bir şekilde yaptıysa ancak Ürün Fotoğrafım, Kullanıcı’nın talimatları ve sağladığı materyaller (kompozisyonlar, çizimler, illüstrasyonlar, dergi(kitap/gazeteden kesilerek alınmış numune sayfalar, cep telefonu görselleri ve kaynak url’leri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) uyarınca Objektif Çekim Kriterleri’ni önemli ölçüde karşılayamıyorsa; Ürün Fotoğrafım, onaylanmayan görselleri iki kereye kadar ücretsiz olarak fotoğraflayacak veya rötuşlayacaktır.

III. Kullanıcı, çekimin nasıl yapılmasını istediğine dair yönlendirmeleri doğru bir şekilde yapmadıysa veya görüntü kompozisyonunu Ürün Fotoğrafım takdirine bırakmışsa; bu durumda Kullanıcı herhangi bir geri ödeme alma veya yeniden çekim yapma hakkına sahip değildir ve tüm geri ödemeler veya yeniden çekimler Ürün Fotoğrafımın yegane ve mutlak takdir yetkisine göre sunulacaktır.

e. Kullanıcı, görsellerdeki ışıklandırma hususundan memnun olmadığı için yeniden çekim veya yenileme talep ederse; Ürün Fotoğrafım, herhangi bir ek ücret talep etmeden rötuşlama ile görselleri düzeltmeye çalışacaktır.

f. Ürün Fotoğrafım, bir görsel için iki kez yeniden çekim veya rötuşlama yaptıysa ama Kullanıcı halen görseli onaylamıyorsa ve bu görsel Kullanıcı tarafından sunulmuş olan materyallerin objektif kriterlerini halen karşılamıyorsa; bu durumda Ürün Fotoğrafım, iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulmak için Kullanıcı ile birlikte çalışır.

g. Rötuşlama yapılan görsel, Kullanıcı’yı tatmin edecek yeterlilikte düzeltilemezse, baş fotoğrafçı kendi seçimine bağlı olarak fotoğrafı ücretsiz olarak yeniden çekme veya Kullanıcı’dan yeni bir fotoğraf ücreti talep etme seçeneklerine sahip olacaktır.

h. Ürün Fotoğrafım tarafından oluşturulan herhangi bir görselin kullanılması, sergilenmesi veya başka bir şekilde yayımlanması, Kullanıcı’nın görselleri kabulünü ve memnuniyeti oluşturur ve artık Kullanıcı, kendisine verilen bu görsellere ilişkin memnuniyetsizlikleri için başka bir talep hakkına veya yönteme sahip olmayacaktır.

i. Ürün Fotoğrafım, onaylanmayan ve iade edilen bütün görsellerin tüm telif haklarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını açıkça saklı tutar ve Kullanıcı tarafından onaylanmayan veya iade edilen görsellerin kullanılması, sergilenmesi veya başka bir şekilde yayımlanması kesinlikle yasaktır.

j. Bir siparişin geri ödemesi yapıldığında, siparişin bu kısmı kapatılır ve başkaca hiçbir düzenleme veya değişiklik yapılamaz.

05. ÇEKİM TALİMATLARI

a. Ürün Fotoğrafım olarak çekim talimatlarına ilişkin görüşümüz şu şekilde özetlenebilir:

i. Eğer ürününüzün çekiminin nasıl yapılacağını bize gösterirseniz ve biz o şekilde yapmazsak, ücretsiz olarak yeniden çekim yapacağız.

ii. Eğer ürününüzün nasıl fotoğraflanacağını bize söylemezseniz ve yönlendirme hakkınızdan feragat ederseniz, konumlandırmaya (yerleştirmeye) ilişkin yeniden çekim yapmak ücretsiz olmayacaktır.

b. Satın alınan görsellerin nasıl fotoğraflanacağına dair talimatlar yazılı olarak açıkça belirtilmelidir. Yazılı talimatlar, hizmetleri satın aldıktan sonra onay e-postasında yer alan istemleri takip ederek ayrı bir e-posta ile sunulabilir.

Fotoğrafçılık ve video üretimi görsel bir hizmet olduğundan, yazılı olarak bildirilen çekim talimatları genellikle net değildir. Bu nedenle; ürünün konumlandırması, açı ve ışıklandırması için eş görüntülerin sunulması önerilir.

c. Sözlü yönlendirmeler, çekim talimatlarını oluşturmayacaktır. Talimatlar yazılı olarak sunulmalıdır.

d. Kullanıcı, çekim yönlendirme hakkından yazılı olarak feragat edebilir ve Ürün Fotoğrafım ögeleri nasıl görselleştireceklerine ilişkin karar vermelerine izin verebilir. Bu durumda Kullanıcı, fotoğraflar için ücretsiz olarak yeniden çekim yaptırma veya yenileme hakkına sahip olmayacaktır.

e. Kullanıcı çekim yönlendirme hakkından feragat etmedikçe, görsellerin nasıl çekileceğine dair net bir yönlendirme, talimat ve yeterli materyalleri Ürün Fotoğrafıma sunmalıdır. Bu tür materyaller arasında; kompozisyonlar, çizimler, illüstrasyonlar, dergi/kitap/gazeteden kesilerek alınmış numune sayfalar, cep telefonu görselleri ve kaynak url’leri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli materyaller bulunabilir.

f. Yeterli bir yönlendirme sağlanmazsa, “Teslim Süreleri” ve “Beklemedeki Siparişler” başlığı altında yer verildiği üzere sipariş beklemeye alınacaktır.

g. Kullanıcıların ışıklandırmaya dair yönlendirme yapması alışılmadık bir durumdur. Şayet Kullanıcı tarafından uygun ışıklandırmalı eş görseller sunulmadıysa; Ürün Fotoğrafım, varsayılan olarak Eşit Işıklandırma kullanacaktır.

Işıklandırma nedeniyle Kullanıcı tarafından görselin onaylanmamasına dair prensipler 04 numaralı başlıkta anlatılmaktadır: “Görsel Onaylama/Ret Politikası”.

06. ŞANS UNSURLARI VE EŞ GÖRSELLERİN RUHU (TABİATI)

a. Şans unsurları, öngörülemez ve asla aynı şekilde üretilemeyecekleri için kesin direktiflerin takip edilemediği ögelerdir.

Örneğin; Kullanıcı, bize mavi bir tozun belli bir yüzeye belirli bir şekilde yayılmış eş görüntüsünü sunar. Biz sette çekim yaparken tozun genel görüntüsüne eş bir görüntü yakalamaya çalışırız ancak her bir toz tanesini eşlemek imkansızdır. Bu bir “şans unsuru” olarak kabul edilir çünkü toz öngörülemezdir ve kesin konumlar asla tam olarak eşleştirilemez.

b. Eğer eş fotoğrafın genel ruhu yansıtılmışsa, şans unsurları Kullanıcı’ya yeniden çekim talep etme hakkı sağlamaz.

c. Şans unsurları aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şu gibi durumlar için geçerlidir:

I. El Fotoğrafları

II. Kozmetik Lekeler

III. Büyük ve karmaşık gruplar

IV. Yağlar ve Dökülmeler (Taşmalar)

07. ÜRÜN KALİTESİ

a. Kullanıcı, Ürün Fotoğrafım’ın mümkün olan en yüksek kalitedeki görseli üretebilmesini sağlamak için, temin edilen tüm ürünlerin “Kullanıcı Tarafından Temin Edilecek Materyaller”de görünenlerle büyük ölçüde benzer durumda olacağını kabul eder. Bu materyaller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla renk, boyut, etiketin konumu ve içeriği, paketleme gibi hususları içerir.

b. Ürün Fotoğrafım, ürünler, fiziki olarak Ürün Fotoğrafım’ın mülkiyetindeyken meydana gelmediği sürece, Kullanıcı tarafından çekim için gönderilen materyallerde meydana gelen hasar veya kayıplardan sorumlu değildir.

c. Kullanıcı, ürünün Ürün Fotoğrafım merkezine ulaştığındaki halinin fotoğrafını çekeceğini kabul eder. Ürünün Ürün Fotoğrafım merkezine, Kullanıcı tarafından belirtilenle bariz bir şekilde eşleşmeyen bir durumda gelmesi halinde, Ürün Fotoğrafım Kullanıcı ile iletişime geçmek ve materyallerde görünenle daha yakından eşleşen yeni bir örnek ürün talep etmek için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Ürün Fotoğrafım, ürünü teslim aldığı haliyle fotoğraflamaktan sorumlu değildir.

d. Kullanıcı tarafından temin edilen ürünün küçük kusurlar içermesi durumunda, (örn; küçük renk değişimleri, çentikler, ezikler, çizikler, vb.) Ürün Fotoğrafım, tercihine bağlı olarak, Kullanıcı’ya herhangi bir ek ücret yansıtmadan görselleri rötuşlayabilir ancak bunu yapma yükümlülüğü altında değildir.

08. SANAT YÖNETMENLİĞİ & YASAKLANMIŞ HİZMETLER

a. Stüdyomuzda sanat yönetimi yasaktır.

Sanat yönetimi, her bir görselin oluşturulma aşamasında onaylayan veya reddeden, çekime ve her türlü Kullanıcı etkileşimine anlık ve gerçek zamanlı olarak fiziken stüdyodan veyahut sanal ortamdan yön veren, Kullanıcı veya temsilcisi olarak tanımlanır. Böyle bir kişinin varlığı, Ürün Fotoğrafım hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirme kabiliyetini engelleyecektir.

b. Ürün Fotoğrafım, ürünün farklı şekillerde fotoğraflarını çekip Kullanıcı’ya dilediğini seçme imkanı vermez. Fotoğrafların sayısı ve talimatlar, sipariş esnasında belirli olmalıdır.

09. ÖN ONAY GÖRSELLERİ

a. Ön onay görselleri, Kullanıcı tarafından verilen talimat doğrultusunda üründen çekilen ilk görsellerdir ve siparişin geri kalanı fotoğraflanmadan önce verilir.

b. Ön onay görselleri, bunları hazırlamak için harcanacak süre nedeniyle normalde oluşturulmaz zira bir kez oluşturulduktan sonra, görselin onaylanması için Kullanıcı’dan yanıt beklerken setin stabil halde tutulması gerekir. Bu durum ise bekleme esnasında diğer siparişlerin fotoğraflanmasını engellediği ve üretkenliği düşürdüğü için buna izin verilmemektedir.

c. Ön onay görselinin temin edilmesi, Kullanıcı tarafından sağlanan talimatları ilga eder. Ön onay görselinin sübjektif tarafları, -bunlarla sınırlı olmamak üzere- genel ışıklandırma kalitesi ve vurgu konumu; diğer benzer ürünlerin nasıl fotoğraflanacağını belirleyecektir.

d. Kullanıcı, kılavuz olarak ön onay görseli kullanılarak oluşturulmuş bir görselin bir tarafının yeniden çekilmesini veya rötuşlanmasını talep ederse; Kullanıcı, yeniden çekim için Ürün Fotoğrafım, o sırada mevcut olan standart yeniden çekim oranında veya rötuş için Ürün Fotoğrafım tarafından belirtilecek ek ücretler ödeyecektir.

10. TESLİM SÜRELERİ

a. Teslim süreleri, Ürün Fotoğrafım tarafından Kullanıcı’ya gönderilen ve Kullanıcı tarafından temin edilen ürünlerin Ürün Fotoğrafım sipariş sisteminde onaylandığını bildiren e-postanın zaman damgasında belirtilen zamanda başlar.

b. Ürün Fotoğrafım; Cumartesi, Pazar ve standart tatil günlerinde kapalıdır. Kapalı olunan günler, teslim sürelerine dahil edilmez.

c. Ürün Fotoğrafım, görseller için 3 çeşit teslim süresi sunar:

I. Standart : 7 İş Günü veya Daha Az

Standart teslimat süremiz 7 iş günüdür.

II. Hızlı : 3 İş Günü veya Daha Az

Fotoğraf Başına Ek +20 TL / 3 Günde Hızlı Teslimat servisimiz için teslim süremiz 3 iş günüdür.

III. Süper Hızlı : 24 Saatte Teslim I *Önceden Arayınız!

Fotoğraf Başına Ek +50 TL / 24 Saatte Süper Hızlı Teslimat servisimiz için teslim süresi 24 saattir ve müsaitlik durumuna tabidir.

Lütfen siparişinizi vermeden önce onay alınız. 24 saatte teslimat süresi hizmeti, Ürün Fotoğrafım’ın kapalı olduğu günlerden önceki günlerde kullanılamaz.

IV. 24 saatte teslimat için ürünler, saat 11.00’den önce tarafımıza ulaştırılmalıdır.

11. BEKLEMEDEKİ SİPARİŞLER

a. Bir siparişin “beklemede” olması, çeşitli nedenlerden dolayı bir siparişin durdurulduğu ve Kullanıcı’dan bir aksiyon beklendiği anlamına gelir.

b. Ürün Fotoğrafım, Kullanıcıya siparişin beklemede olduğunu bildiren bir e-posta gönderecektir. Bir sipariş beklemede iken teslimat süresi durur.

c. Beklemeye neden olan sorunu çözmek için Kullanıcı tarafından yeterli bir yanıt geldikten sonra, bekleme kaldırılacaktır.

d. Akabinde, serbest bırakılan beklemedeki siparişler için teslimat sürelerinde 2 iş gününe kadar ek gecikmeler yaşanabilir.

e. Siparişler, aşağıda sayılan gerekçelerden dolayı beklemeye alınabilir:

I. Çekim talimatları belirtilmemişse,

II. Çekime devam edebilmek için yeterli çekim yönlendirmesi mevcut değilse,

III. Eksik ürün veya dekor varsa,

IV. Ürün Fotoğrafım, Kullanıcı’dan ön onay görseli için yanıt bekliyorsa,

V. Ürün çekimini engelleyebilecek diğer başkaca sebepler.

12. MÜCBİR SEBEPLER

Ürün Fotoğrafım; doğrudan veya dolaylı olarak, kontrolü dışındaki güçlerden kaynaklanan ve işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini engelleyen veya gecikmesine yol açan; (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) grevler, iş durdurmaları, kazalar, savaş veya terörizm, sivil veya askeri karışıklıklar, salgın hastalıklar, nükleer veya doğal felaketler ile yardımcı programlarda, iletişimlerde veya bilgisayar programlarında meydana gelen kesinti, kayıp ve arızalardan sorumlu veya yükümlü değildir.

13. FOTOĞRAF ve GÖRÜNTÜ SAHİPLİĞİ VE KULLANIMI & TELİF HAKLARI

a. Telif hakkı oldukça kafa karıştırıcı ve hassas bir konu olabilir. Ürün Fotoğrafım’da bunu şu şekilde ele alıyoruz:

I. Fotoğraf ve Video (Görsel) endüstrisinde yaygın olduğu şekilde, ürünlerinizden oluşturduğumuz bütün görsellerin tüm mülkiyet ve telif haklarını saklı tutuyoruz.

II. Siparişinizin satın alma bedeline, görselleriniz için kapsamlı bir lisans da dahildir. Spesifik olarak belirtmek gerekirse; satın aldığınız görselleri sınırsız sayıda ortamda, uygun gördüğünüz herhangi bir promosyon veya reklam kullanımı için sınırsız değişikliklerle kullanmanız veya sergilemeniz için size dünya çapında ve kKullanıcı bir lisans tahsis ediyoruz.

III. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ile bu görsellerin mülkiyetini, yeniden lisanslama (alt lisans) veya satış yoluyla bir başkasına devredemeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Bu yasak, görsellerin yeniden satılmasını ve kar amacıyla stoklara yerleştirilmesini de kapsar ve bu haller de telif hakları sözleşmesinin ihlali anlamına gelir. Bununla birlikte, E ticaret siteleri gibi diğer perakendecilerin veya satış sitelerinin, ürünlerinin satışını arttırmak amacıyla görselleri kullanmalarına izin verebilirsiniz. Eğer toptancıysanız, bu durumda perakendecilerinizin görselleri kullanmalarına izin verebilirsiniz.

14. TELİF HAKLARININ DEVREDİLMESİ

a. Yukarıda açıklanan lisans koşullarının amaçlarınız için yetersiz kalması durumunda (örneğin, telif hakkını satmak niyetindeyseniz) ve görsellerinizin tam telif mülkiyetine sahip olmanız gerektiğini düşünüyorsanız; her bir görsel başına ek bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Karşılığında bizden telif haklarını satın alabilirsiniz. Bizden telif haklarını satın almanız durumunda; Ürün Fotoğrafım olarak fotoğraflar üzerinde dünya çapında geçerli ve kKullanıcı lisans hakkını kendimizde saklı tutarız. Bununla birlikte, görselleri sizin izniniz olmadan paylaşmamız konusunda endişeleriniz varsa, bunları sizin onayınız olmadan web sitemizde veya başkalarıyla paylaşmamayı kabul etmekten mutluluk duyarız.

b. Telif hakkı devir sözleşmeleri, devredilen görsellerin bir bağlantı sayfası gerektirmesi nedeniyle siparişin sonunda Ürün Fotoğrafım tarafından oluşturulacaktır.

c. Ürün Fotoğrafım, ürünlerinizin fotoğraflarının telif hakkı ihlallerini takip etmek sorumluluğu altında değildir. Eğer üçüncü kişilerin izniniz olmadan görsellerinizi kullandığını, sergilediğini veya yaydığını belirlerseniz, haklarınızı kullanmak ve herhangi bir telif hakkı ihlali için harekete geçmek sorumluluğunun size ait olduğunu kabul etmektesiniz.

d. Ürün Fotoğrafım, işletmenizin eşsiz olduğunu kabul etse de ürünleriniz öyle olmayabilir. Bu amaçla, rakiplerinizin bizden görsel sipariş etmeleri durumunda onlar için de benzer ürünlerin fotoğraflarını çekebileceğimizi ve hizmetlerimizden yararlanabileceklerini anlamalısınız. Görsellerinizi bu amaçlar için asla yeniden kullanmayacağız ve söz konusu ürünleri tarafların talimatlarına uygun olarak yeniden çekeceğiz.

e. Yazılı olarak açıkça yasaklamadığınız sürece, Ürün Fotoğrafım tüm sosyal medya gönderileri de dahil olmak üzere tüm görselleri kendi tanıtım ve pazarlama amaçları için kullanabileceğini kabul etmektesiniz.

15. GÖRSEL DOSYALARININ GÖNDERİM TÜRLERİ

a. Kullanıcı, sipariş sayfasından görselin gönderim türünü seçer.

b. Ürün Fotoğrafım, görselleri spesifik kullanımlarınıza uyacak şekilde yeniden boyutlandırma veya yeniden biçimlendirme konusunda sorumlu tutulamayacağından, sipariş verirken uygun görsel türünü seçmek önemlidir. Genel olarak, görseller Kullanıcıların daha standart amaçlarla (örneğin, bir web sitesinde, bir katalogda, bir dergide basılı olarak, vb.) kullanabilmesi için geniş formatta teslim edilir.

c. Lütfen Ürün Fotoğrafım’ın katmanlı PSD dosyaları teslim etmediğini unutmayın. Tif formatı, bir PSD dosyasının tüm özelliklerini taşımakla birlikte çok daha küçük bir dosya boyutundadır. Ürün Fotoğrafım, gelişmiş rötuşlama teknikleri kullanır ve bu katmanlar rötuşlama sürecinde düzleştirildikleri ve genellikle işleme sürecinde kullanılamaz hale gelecekleri için iletilmeyecektir.

d. Ürün Fotoğrafım, ham dosyaları da teslim etmeyecektir. Ham görüntüler, çok adımlı bir yaratma sürecinin ilk adımıdır ve Ürün Fotoğrafım’ın yegane mülkiyetinde kalacaktır. Ürün Fotoğrafım size teslim edilecek nihai görüntüye ulaşmak için; tek bir karenin çok ötesinde, genellikle birden çok ham dosyayı çok katmanlı photoshop elementleri ile harmanladığı gelişmiş rötuşlama teknikleri kullanır.

16. GÖRSELLERİN RÖTUŞLANMASI

a. Baz (Taban) Fiyata Dahil Olan Temel Rötuş:

I. Arka planı kaldırmak ve böylece ürünün dışındaki yerleri beyaz hale getirmek.

II. Ürünler üzerindeki toz ve basit çizikleri gidermek.

III. Ürünün doğal rengini ve kontrastı iyileştirmek.

IV. Bir kutudaki küçük bir çukuru düzeltmek.

b. Gelişmiş Rötuş (Taban Fiyata Dahil Değildir.)

I. Ürünü, farklı bir arka plana veya ortama yerleştirmek (rötuşlamak).

II. Boş bir ürünün fotoğrafını çekmek ve farklı bir etiket eklemek. (mock up)

III. Metni yeniden oluşturmamız gereken yerde metnin içinden geçen büyük bir çiziği düzeltmek.

IV. Spesifik alanlarla sınırlı olmayacak şekilde ürünün rengini değiştirmek.

V. Taşıma esnasında ezilmiş bir kutuyu yeniden oluşturmak.

VI. Bir ögeyi, bir fotoğraftan diğerine kopyalamak. Örneğin bir kapağın fotoğrafını çekmek ve kapağı olmayan başka bir ürüne kopyalamak gibi.

VII. Var olmayan bir ürünün parçalarını oluşturmak veya imal etmek.

17. GÖRSELLERİN DEPOLANMASI

a. Fotoğraflar ve görüntüler, bulut tabanlı bir iletim platformu olan Zenfolio.com (“Zenfolio”) aracılığı ile teslim edilecektir.

b. Ürün Fotoğrafım, Zenfolio’nun kalitesi, niteliği ve güvenilirliğine dair hiçbir iddiada bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez. Zenfolio’nun gizlilik bildirimlerini ve kullanım koşullarını inceleme ve bunlara uyma sorumluluğu size aittir.

c. Zenfolio, görselleri şimdilik süresiz ve ücretsiz olarak saklamaktadır. Ancak Zenfolio hükümlerini değiştirirse veya Ürün Fotoğrafım yahut Zenfolio işten çekilirse (hizmet dışı kalırsa), fotoğraf ve görüntülerin mevcudiyeti veya kullanılabilirliği ortadan kalkabilir. Ürün Fotoğrafım, iş tamamladıktan sonra en az 30 gün boyunca görselleri kullanılabilir olarak sunacak; daha sonrasında ise kendi depolama aygıtlarından kaldırabilecektir. Kullanıcı, 30 günlük sürenin sonunda tüm görselleri depolamaktan ve yönetmekten yalnızca kendisinin sorumlu olduğu kabul eder.

18. ÜRÜNLERİN GÖNDERİMİ

a. Kullanıcı, sipariş verdikten sonra fotoğraflanacak ürünlerin aşağıdaki adresten Ürün Fotoğrafım’a gönderilmesinden sorumludur:

Ürün Fotoğrafım – http://www.urunfotografim.com (Özge Dinçer)

#Sipariş Numarası

#Gönderim Yapılacak Adres

Caferağa Mahallesi, Ağabey Sokak No:1/3 Kadıköy-ISTANBUL

b. Siparişi vermeden ürünü bize göndermeyin veya teslim etmeyin. Ürün Fotoğrafım her gün pek çok paket alır ve gönderir. Eğer bir gönderi, üzerinde sipariş numarası olmadan bize ulaşırsa envanter sistemimizde bu gönderiyi takip etmemiz mümkün değildir. Ürün Fotoğrafım, Kullanıcı’nın bu politikaya uymaması nedeniyle kaybolan ürünlerden veya gecikmelerden sorumlu değildir.

c. Ürünlerin Ürün Fotoğrafım’a gönderilmesiyle ilgili tüm masraflardan Kullanıcı tek başına sorumludur. Ürünler Ürün Fotoğrafım’ın yukarıda belirtilen ve Ürün Fotoğrafım tarafından onaylanmakta olan adresine teslim edilene kadar meydana gelecek hasar ve kayıp risklerini Kullanıcı üstlenir. Daha fazla bilgi için (bknz. Mesafeli Satış Sözleşmesi : Madde 4, 5, 6).

19. ÜRÜN VEYA NUMUNENİN GERİ GÖNDERİMİ

a. Hizmet siparişi veren Kullanıcı’nın çekim için gönderdiği Ürün veya Numunenin geri gönderimi, aşağıdaki koşullara tabi olmak kaydıyla sağlanacaktır:

I. Kullanıcı, onay e-postalarını yanıtlamak suretiyle hizmetlerin tamamlanmasını takip eden 3 gün içinde iade talep etmelidir.

II. Ürün Fotoğrafım merkezine gönderi şekli Kullanıcıya ait olduğu gibi bu süreçteki masraflardan da Kullanıcı sorumludur. Ürün Fotoğrafım teslim alım ve geri gönderim durumlarında hiçbir şekilde ücret ödemez ve karşı ödemeli olarak çalışır.

III. Gecelik gönderimler, kuryeler, paletler veya uluslararası gönderiler Kullanıcı tarafından karşılanır.

b. Kullanıcının toplam gideri, siparişin sonunda hesaplanır ve her türlü düzenleme veya eklemeler hesaplamada dikkate alınır.

c. Genellikle Kargo şirketleri kullanmakla beraber ürün veya numunenin geri gönderilme metoduna Ürün Fotoğrafım karar verir.

d. Taşıma şirketinin sunduğu standart sigortaların dışında gönderileriniz için Ürün Fotoğrafım tarafından hiçbir ek sigorta eklenmeyecektir.

e. Onay e-postalarına 24 saat içinde herhangi bir nedenle yanıt verilmemesi halinde, merkezimize gönderilen ürün veya numune, Ürün Fotoğrafım’ın beyan ettiği adrese otomatik olarak iade edilecektir.

f. Kargolanmaya uygun olmayan siparişler bakımından 24 saat içinde onay e-postalarına yanıt verilmemesi, Kullanıcı’nın ürün veya numunelerinin Ürün Fotoğrafım’ın envanterinden çıkarılmasına ve atılmasına neden olacaktır ve ürünler iade edilmeyecektir. Kullanıcı, bu politika uyarınca ürünlerin elden çıkarılmasından Ürün Fotoğrafım’ın sorumlu olmadığını kabul eder. Gönderim sırasında tüm ürünlerin sigortalanması yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

g. Ürün Fotoğrafım teslim, geri gönderim ve iade işlemlerinde meydana gelebilecek taşıma ve gönderim bedellerinden sorumlu olmayacaktır.

20. KAYIP, HASARLI VEYA ÇALINTI ÜRÜNLER

a. Ürünler Ürün Fotoğrafım merkezine ulaştığında, hasar olup olmadığı kontrol edilecek ve eğer varsa bu hasar 24 saat içinde Kullanıcı’ya bildirilecektir.

b. Ürün Fotoğrafım tarafından yeri doldurulamaz olduğu kabul edilen paha biçilemez, biricik olduğu ispatlanmış ya da maddi değeri yüksek ürünler için ‘’Biz Gelelim’’ seçeneği ile Kullanıcılara yerinde hizmet verme imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı ‘’Biz Gelelim’’ seçeneğine rağmen Ürün Fotoğrafım merkezlerinde çekimin yapılmasını talep etmiş ise kaza veya zaruri oluşabilecek hiçbir hasardan Ürün Fotoğrafım sorumlu tutulamaz. Biriciklik atfedilen ürün, nesne veya objenin Ürün Fotoğrafım’a ulaştırılması ve sorumlulukları Kullanıcı’ya aittir.

21. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

a. İşbu Kullanım Sözleşmesi ile Ürün Fotoğrafım tarafından sunulan hizmetlerin veya satın alınan görsellerin kullanılması veya kullanılamaması nedeniyle ortaya çıkabilecek; (bunlarla sınırlı olmamak üzere) kar kaybı, itibar, kullanım, veri ve diğer soyut zararlar gibi doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel, bir fiilin sonucuna bağlı gerçekleşen nihai ve cezai hiçbir zarardan Ürün Fotoğrafım’ın sorumlu tutulamayacağını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

b. Ürün Fotoğrafım; görsellerimizden, hizmetlerimizden veya işbu hizmet koşullarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan kar kayıplarından veya herhangi bir özel, tesadüfi veya bir fiilin sonucuna bağlı olarak ortaya çıkan nihai zararlardan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. İşbu Hizmet Kullanım Şartları’nın siz ya da üçüncü bir taraf tarafından ihlal edilmesi, herhangi bir yasayı veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz veya Ürün Fotoğrafım’dan satın alınan herhangi bir görselin kullanımından dolayı gerçekleşen bir ihlal nedeniyle; Ürün Fotoğrafım’ı, bağlı kuruluşlarımızı, iştiraklerimizi, ortaklarımızı, yöneticilerimizi, temsilcilerimizi, çalışanlarımızı ve yüklenicilerimizi makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere hiçbir iddia ve talepten sorumlu tutmayacağınızı ve zararlarını tazmin edeceğinizi kabul edersiniz.

c. Web sitesinin (http://www.urunfotografim.com) kullanımı ve siparişleriniz tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Sunulan hizmetler ve görseller; burada belirtilen sınırlı güvenceler haricinde açık, zımni veya yasal herhangi bir garanti ve koşula tabi olmaksızın “olduğu gibi” ve “uygun olduğu şekilde” prensibi ile sizlere sağlanmaktadır.

d. Ürün Fotoğrafım, herhangi bir görselin kullanımından elde edilebilecek veya elde edilemeyecek sonuçlara dair herhangi bir taahhütte bulunmaz ve Ürün Fotoğrafım satın aldığınız veya edindiğiniz görsellerin, hizmetlerin, bilgilerin veya diğer materyallerin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağının garantisini vermez.

22. MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ

a. Kullanıcı;

I. İşbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmek için tam yetkiye sahip olduğunu,

II. Kullanıcı tarafından temin edilen ürünlerin yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olduğunu ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini,

III. Ürün Fotoğrafım’a verilen veya hizmetlerde kullanılan Kullanıcı ürünlerinin Ürün Fotoğrafım personeline zarar verebilecek herhangi bir tehlikeli malzeme içermediğini,

IV. Kullanıcı tarafından temin edilen tüm ürünlerin sahibi veya yetkili lisans sahibi olduğunu,

V. Hizmetlere erişimi kontrol etmek için tüm şifreleri, kullanıcı kimliklerini ve diğer önlemleri koruyacağını,

VI. Kullanıcı veya personeli tarafından web sitesine erişmek veya sipariş vermek için kullanılan Kullanıcı’nın personeli tarafından sağlanan kişisel cihazları da dahil olmak üzere tüm elektronik cihazların güvenliğini sağlamak için makul önlemler aldığını

beyan, garanti ve taahhüt eder.

23. EK GARANTİLER

Ürün Fotoğrafım’ın sunduğu ürünler ve hizmetler “olduğu gibi” ve “uygun olduğu şekilde” ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde sunulmakta olup ne Ürün Fotoğrafım ne de personelden herhangi biri burada öngörülen hizmetler veya görsellerle ilgili açık, zımni veya yasal herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmaz. Performans, belirli bir amaca uygunluk, ticarete elverişlilik ve ihlal durumunun olmaması ile ilgili tüm zımni taahhütler de açıkça reddedilmektedir. Ürün Fotoğrafım ve personeli, hazırlanan fotoğraf ve videoların hatasız olacağına dair garanti vermemektedir.

24. TAZMİNAT

Kullanıcı, Ürün Fotoğrafım’ı ve yetkililerini, yöneticilerini, hissedarlarını, temsilcilerini, çalışanlarını, taşeronlarını, lisans verenlerini ve bağlı kuruluşları ile bunların yetkililerini, yöneticilerini, hissedarlarını, temsilcilerini ve çalışanlarını, aşağıda sayılan hususlardan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her türlü iddia, yükümlülük, zarar, kayıp ve masraflara karşı koruyacak, sorumlu tutmayacak ve zararlarını tazmin edecektir:

I. Kullanıcı’nın işbu hizmet koşullarını ihlal etmesi veya ihlal iddiası;

II. Ürün Fotoğrafım’ın eylemlerinden veya ihmallerinden kaynaklanan durumlar dışında Kullanıcı’nın mülkiyetinde bulunan herhangi bir ürün;

III. Kullanıcı tarafından temin edilen bir ürünün veya bu böyle bir üründen üretilen herhangi bir görselin veya bunun herhangi bir kısmının; üçüncü bir kişinin telif hakkını, ticari sırrını, markasını, başkaca mülkiyet veya gizlilik hakkını veyahut diğer yasaları ihlal ettiğini veya kötüye kullandığını iddia etmesi.

Kullanıcı, Ürün Fotoğrafım’ın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

25. GENEL ŞARTLAR

a. Ürün Fotoğrafım, değiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiş hizmet koşullarını web sitesinde yayınlayarak dilediği zaman değiştirebileceğini kabul etmektesiniz. Bu değişiklikler gönderinin yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Değiştirilen hizmet koşulları www.urunfotografim.com web sitesinde yayınlandıktan sonra hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen hizmet koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

b. Ürün Fotoğrafım www.urunfotografim.com web sitesini herhangi bir yasa dışı veya yetkinizi aşan bir amaç için kullanamayacağınız gibi web siteyi kullanırken de böyle bir saikle kullanım yapamazsınız. Ürün Fotoğrafım’ın web sitesini kullanırken geçerli tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymalısınız. Web sitenin herhangi bir bölümünün; kopyasını yapmamayı (reprodüksiyon), teksir etmemeyi, kopyalamamayı, satmamayı, yeniden satışını gerçekleştirmemeyi ve kötüye kullanmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

26. UYUŞMAZLIKLAR

a. Kullanıcı, bu sözleşmeyi ve bu sözleşme ile tesis edilen hakları devredemez. Kullanıcı, Kullanıcı’nın müdürleri, çalışanları, temsilcileri ve bağlı kuruluşları, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ve tüm ödemelerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yazılı olarak belirtilmedikçe ve taraflarca imzalanmadıkça, herhangi bir hükmün değiştirilmesi veya bir hükümden feragat edilmesi Ürün Fotoğrafım açısından bağlayıcı değildir.

b. Taraflar, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerle ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlığı, iyi niyetle ve karşılıklı müzakere yoluyla çözmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kabul ederler. Bununla birlikte, tarafların herhangi bir anlaşmazlığı çözememesi durumunda, işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türk Hukuku esas alınacak olup İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

27. TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

28. YÜRÜRLÜK

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

EK-1: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Ürün Fotoğrafım, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da web site aracılığıyla Ürün Fotoğrafım tarafından sunulan hizmetleri kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Ürün Fotoğrafım ile Kullanıcı arasında gerçekleştirilen işlemlerin ve web sitenin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Ürün Fotoğrafım’ın birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

4. Ürün Fotoğrafım, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

5. Web sitenin kullanımına ilişkin olarak; teknik sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Ürün Fotoğrafım gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Ürün Fotoğrafım tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

6. Sunulan hizmetler kapsamında elde edilen bilgiler Ürün Fotoğrafım ve iş birliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcıların kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

7. Ürün Fotoğrafım, www.urunfotografim.com web site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Ürün Fotoğrafım, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

8. Ürün Fotoğrafım, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

• Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

• Ürün Fotoğrafım’ın, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

• Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulü yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

• Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

9. Ürün Fotoğrafım kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

10. Ürün Fotoğrafım, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda www.urunfotografim.com adlı web sitesinde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Ürün Fotoğrafım değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri web sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

11. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 11 (onbir) maddeden ibaretttir.